Lägg till ett projekt

Lägg till ett projekt

Tryck på knappen ”Projekt”
Tryck på knappen ”Nytt projekt”
Fyll i uppgifterna (Tips, tänk på att namnet på projektet kan vara ett namn som är sökbart i framtiden när du vill hitta tillbaka till det)
Tryck på knappen ”Spara”
Då har ni fått upp en stapel med projektets namn samt kundnamn på. Klicka på stapeln alternativt på kundnamnet
Tryck på knappen ”Ny arbetsorder”

Under ”typ” väljer ni default
Skriv in vad ni vill tidrapportera mot, det kan vara en lägenhet, en altan eller ett badrum. Här kommer ni ha möjlighet att senare bygga en struktur. Vill ni lära er mer om det så kan ni titta på denna film

Välj om ni vill ha fast eller rörligt pris under ”Betalningstyp”

Under beskrivning kan ni skriva in valfri text kring kanske vad det är som ska göras, vilken kulör som ska användas eller vilka arbetsmoment ni vill få mer er ut på arbetet.

Under beräknad tid kan ni skriva in hur lång tid ni tror det kommer ta, detta kan vara värdefullt när projektet sedan är klart och ni kan jämföra med om ni gick över eller under budget.

Tryck på ”spara”
Klicka på projektet som ni nu har startat
Klicka på knappen ”Ny arbetsorder”
Fyll i likt steget innan, kanske vill ni tidrapportera mot ett badrum, en altan eller målning av ett sovrum, då skriver ni in Badrum under ”Namn”

Nu är ni klara och har startat ert första projekt som ni kan tidrapportera mot. Funktionaliteten såhär långt är densamma som vilket tidrapporteringssystem som helst. Det är först vid nästa system som ni kan lägga till funktionalitet och göra det lite mer avancerat och få än bättre koll på timmarna